Home // Steampunksagor

Omslag_SPS-small

Mina två noveller ”Schaktet” och ”Man ska vara två” finns med i denna antologi, utgiven av Whip Media under 2015.

”Steampunk” kan förklaras som en återskapning av en alternativ historia. Det är det sena 1800-talet som det kunde ha varit, om personer som Ada Lovelace och Jules Verne hade fått se sina visioner om framtiden förverkligas i sin egen tid. Genren har sitt ursprung i dåtidens science fiction men har på senare tid fått ett uppsving och tagit en ny form. I SteampunkSagor tolkar 15 författare sina egna visioner av kulturen i 16 ångande noveller, som sträcker sig över en rad genrer från skräck och spänning till humor och romantik. Genom hela boken känner man en tydlig doft av mekanisk ånga och kan höra kolvarnas slag i stora och små maskiner.

Mina böcker kan köpas här.

Eller varför inte köpa en signerad bok direkt av författaren?

All content on this site belongs to Marcus Olausson @Bumleby