Etikett: Det mörka tornet

Bokrecension – Det mörka tornet: Magiker & Glas av Stephen King

Book review – The Dark Tower IV: Wizard & Glass by Stephen King.

See review in english at the bottom of this blog post.

Wizard and glass

Så har jag till slut tråcklat mig igenom del 4 i Stephen Kings fantasyserie ”Det mörka tornet”. Jag läser den engelska versionen då originalspråk alltid känns lite mer lockande.

Berättelsen tar vid där föregånde bok slutar ombord på det galna monotåget Blaine. Längre fram i boken börjar Roland berätta om en episod i hans liv som utspelade sig i hans ungdom och som kom att forma hans liv, men även Mid-World där stora delar av ”Det mörka tornet” utspelar sig. Vi får följa Roland och hans vapendragare, Cuthbert och Alain, när de får i uppdrag att ”kolla läget” i grevskapet Mejis som ligger en bit ifrån Gilead där de härstammar från. Det är här Roland möter kärleken i form av Susan Delgado, vilket får allvarliga konsekvenser för hela Mid-World. En ”spåkula” spelar en viktig roll för handlingen.

Jag måste säga att jag hittills tycker att bokserien är väldigt ojämn. Kanske ett resultat av att King skrivit på serien till och från under flera decennier? Första boken var lite för seg och utdragen medan andra boken var briljant. Förstklassig. Del tre var helt ok medan del 4, ”Magiker & glas”, känns lite svagare. Jag vet att en del har den som favorit men jag håller inte med. Som många andra amerikanska författare tar King helt enkelt för lång tid på sig att komma till saken. Och kärlekshistorien känns lite krystad. Visst skriver han bra och när det väl bränner till så gör det så med besked, men transportsträckorna får mig att istället läsa andra böcker innan jag suckar och återupptar Kings bok. Nu syr King ihop säcken hyfsat på slutet men det blir ändå lite av ett antiklimax. Jag vill ändå veta vad som händer i Kings epos och kommer fortsätta läsa serien, men tänker ett tag framöver ägna mig åt svenska fantastikförfattare istället. Där händer det betydligt mer spännande saker.

Betyg [6/10] Bumlingar

English review:

Finally I have managed to read through the 4th book in the Stephen King fantasy series ”The Dark Tower”. Although I´m swedish I read the english version since I prefer to read in the authors native tongue.

The story continues where the preceding book ends, aboard the crazy mono-train Blaine. A bit further on into the story Roland starts telling the tale of his youth that came to shape his life, but also Mid-World where ”The dark tower” takes place. We get to follow Roland and his brothers in arms, Cuthbert and Alain, when they get the task to check upon the barony of Mejis, far away from the inner Baronies and Gilead, where Roland comes from. This is where Roland meets his true love in Susan Delgado, which results in serious consequences for entire Mid-World. A ball of glass, a wizards ball, plays a central role in the story.

I must say I find the series very uneven. This might be the result of King writing on the series from time to time during a couple of decades. The 1st book was a bit too slow and extended while the 2nd book was brilliant. Top notch. The 3d book is fine but the 4th book, ”Wizard & Glass”, is a bit weaker. I know many favours this book but I disagree. Like many American authors King simply takes too much time getting to the point. And the love story feels a bit strained. He´s surely a fantastic writer and when it gets tense it’s explosive, but the time it takes in between makes me want to read other books instead, before I give in and pick up ”Wizard & glass” again.

King ties the loose ends together in the end but I still feel the ending to be a sort of anticlimax. I still want to know what happens further on though and will keep reading ”The dark tower”, but will read swedish fantasy  writers instead for a while. There we have a lot of really exciting stuff going on right now.

Rating [6/10]